Stappen voor Proces Automatisering

✓ Identificeer het belangrijkste bedrijfsprobleem dat moet worden opgelost.

✓ Selecteer het belangrijkste bedrijfsproces dat u wilt automatiseren.

✓ Selecteer de belangrijkste prestatiegegevens om te verbeteren

✓ Bepaal de belangrijkste succescriteria om te bereiken.

✓ Analyseer het HUIDIGE-proces: breng alle stappen, triggers, taken, inputs, outputs, stromen,
beslissingen, middelen, controles, risico's en prestatieproblemen in kaart.

✓ Ontwerp het GEWENSTE-proces: herontwerp proceselementen door de best passende
automatiseringstechnologie en human-in-the-loop (HITL) workflows te combineren om de procesproblemen op te lossen.

✓ Selecteer de best passende technologietools om het ontwerp te realiseren

✓ Selecteer de best passende systeemarchitectuur voor procesautomatisering

✓ Installeren, activeren, instellen, configureren en testen van de automatiseringssoftware

✓ Train gebruikers, proceseigenaren, procesverbeteringsspecialisten en technische
ondersteuningsteams om hun workflows te automatiseren

✓ Train implementatie teams om bots te testen, implementeren en managen

✓ Stel bedrijfsteams in staat om hun processen binnen systemische kaders te verbeteren en te
automatiseren

✓ Gebruik Agile-methoden om de implementatie van de automatisering te volgen, momentum te
behouden en resultaten te delen

✓ Behoud het momentum en evalueer de prestaties met regelmatige tussenpozen gedurende de
projectfasen:

✓ Is het belangrijkste bedrijfsprobleem opgelost?

✓ Worden de belangrijkste succescriteria geleverd?

✓ Welke veranderingen zijn nodig in de volgende fase?

✓ Prioriteer en selecteer het volgende proces voor automatisering dat de impact op mensen
minimaliseert - klanten, werknemers en de samenleving.

✓ Ontwikkel een plan om de automatisering op verantwoorde wijze uit te breiden, afgestemd op uw
doelen voor digitale transformatie en bedrijfsvoering.

✓ Herhaal het automatiseringsproces indien gewenst.

✓ Analyseer het HUIDIGE-proces: breng alle stappen, triggers, taken, inputs, outputs, stromen,
beslissingen, middelen, controles, risico's en prestatieproblemen in kaart.

✓ Ontwerp het GEWENSTE-proces: herontwerp proceselementen door de best passende
automatiseringstechnologie en human-in-the-loop (HITL) workflows te combineren om de
procesproblemen op te lossen.

✓ Identificeer het belangrijkste bedrijfsprobleem dat moet worden opgelost.

✓ Selecteer het belangrijkste bedrijfsproces dat u wilt automatiseren.

✓ Selecteer de belangrijkste prestatiegegevens om te verbeteren

✓ Bepaal de belangrijkste succescriteria om te bereiken.

✓ Herhaal het automatiseringsproces indien gewenst.

✓ Prioriteer en selecteer het volgende proces voor automatisering dat de impact op mensen
minimaliseert - klanten, werknemers en de samenleving.

✓ Ontwikkel een plan om de automatisering op verantwoorde wijze uit te breiden, afgestemd op uw
doelen voor digitale transformatie en bedrijfsvoering.

✓ Behoud het momentum en evalueer de prestaties met regelmatige tussenpozen gedurende de
projectfasen:

✓ Is het belangrijkste bedrijfsprobleem opgelost?

✓ Worden de belangrijkste succescriteria geleverd?

✓ Welke veranderingen zijn nodig in de volgende fase?

✓ Stel bedrijfsteams in staat om hun processen binnen systemische kaders te verbeteren en te
automatiseren

✓ Gebruik Agile-methoden om de implementatie van de automatisering te volgen, momentum te
behouden en resultaten te delen

✓ Train gebruikers, proceseigenaren, procesverbeteringsspecialisten en technische
ondersteuningsteams om hun workflows te automatiseren

✓ Train implementatie teams om bots te testen, implementeren en managen

✓ Selecteer de best passende technologietools om het ontwerp te realiseren

✓ Selecteer de best passende systeemarchitectuur voor procesautomatisering

✓ Installeren, activeren, instellen, configureren en testen van de automatiseringssoftware